Program

Iduće izdanje Fabrika Promjene će se održati u petak 27. oktobra u Mikser House u Sarajevu (Kolodvorska 12, Sarajevo 71000). Projekat održat će se od 8:30 do 17:00 sati. U toku dana, predviđene su razne pauze. Primjeni učesnici će dobiti putem emaila detaljni program.

[Za meni, kliknite u desnom kutu gore i posjetite druge sekcije websita]


 

Interaktivne prezentacije & debate:

  • “BiH: postkonfliktno društvo”Post-Conflict Research Center (PCRC)
  •  “Osnove ustavnog sistema i politička struktura zemlje”Vanjskopolitička inicijativa BH

Radionice

  • “Komunikacija i javni nastup” – Mentori: Arma Tanovic Brankovic i Šejla Rizvanbegović-Dvizac (Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo/Helen O ‘Grady Academy)
  • “Istraživačko novinarstvo i kritičke vještine čitanja medija”– Mentor: Maida Salkanovic (Novinarka, medijski istraživač, ERMA Sarajevo)
  • “Aktivizam i socijalno poduzetništvo”– Mentor: Sarah Freeman-Woolpert (Univerzitet George Washington)

Gosti+Q&A sesije: 

  • Edin Forto“Politički spektar i perspektiva na trenutnoj političkoj situacji u BiH” – (Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije)
  • Irfan Čengić – “Angažovanje mladih u politici” –  (U 2012. godini izabran kao najmlađi vijećnik u Bosni i Hercegovini, od 2016. godine dopredsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo)
  • Haris Kušmić – “Učešće mladih u trećem sektoru”(Osnivač i bivši Predsjednik Evropskog parlamenta mladih Bosne i Hercegovine, dobitnik nagrade “Mladi Evropljanin u 2017. godini”, član savjetodavne grupe mladih u OSCE misiji u BiH )